Hoppa till textinnehållet

Styrelse

Solnedgång

Genom styrelseledamöternas olika utbildningar och erfarenheter anser valberedningen att styrelsen, var och en för sig och framför allt tillsammans, har kompetens att leda och styra en verksamhet som lyder under Finsansinspektionens kontroll.

 

Samtliga styrelseledamöter har genomgått ledningsprövning hos Finansinspektionen, som inte har haft något att invända mot valen.

Lars Erlandsson

Född: 1949

Arbetsuppgifter i styrelsen:

Ordförande

Läs mer

 

Rolf Gahm

Född: 1955

Arbetsuppgifter i styrelsen:

Sekreterare

Läs mer

Jörgen Olsson

Född: 1963

Arbetsuppgifter i styrelsen:

Vice ordförande

Läs mer

Mariette Nicander

Född: 1960

Arbetsuppgifter i styrelsen

Ledamot

Läs mer

Eva Romare

Född: 1954

Arbetsuppgifter i styrelsen:

Ledamot

Läs mer

Niclas Runesson

Född: 1965

Arbetsuppgifter i styrelsen:

Ledamot

Läs mer

Elisabeth Kalkhäll

Född:  1968

Arbetsuppgifter i styrelsen:

Ledamot

Läs mer

Jonatan Loor

Född: 1983

Arbetsuppgifter i styrelsen

VD

Läs mer

Huvudmän

Huvudmän är lokalt valda intressenter, som ska vaka över sparbankens förvaltning, och är representanter för insättare. I enlighet med sparbanskslagen skall hälften av sparbankernas huvudmän utses av region- eller landstingsfullmäktige inom bankens verksamhetsområde. Andra hälften utsers av dem själva för en period av fyra år. I en sparbank är det huvudmännen som utser styrelsen, godkänner bokslut och vinstdisposition.

Av Region Gotland valda huvudmän:

Barbro Ekström Klang
Bo Björkman
Börje Jakobsson
Egil Lyngstad

Erling Häglund
Greger Eneqvist
Gunnel Jakobsson
Heidi Gaiadotter
Ingvor Eriksson
Lisen Kebbe
Pär Andersson
Sofia Hoas
Stig Larsson
Tina Benthammar
Ulf Tyrefors

Av huvudmännen valda huvudmän:

Ann-Marie Rickardsson
Anne-Marie Olsson Storm
Anette Sandelin
Göran Larsson
Holger Wickman
Lars Jakobsson
Marlene Larsson
May Nygren Pettersson
Monica Westfält Nilsson                                                         Oskar Bendelin                                                                       Per-Olof Dahlberg     
Pierre Yttergren
Stefan Uddin
Susanne Björklund