Hoppa till textinnehållet

Om Sparbanken Gotland

Vindkraftverk

Vision

Tillsammans gör vi nytta för Gotland.

Vår vision tar avstamp i sparbanksidén, en idé om att pengarna kan komma till nytta i ett lokalt kretslopp där insättarna möjliggör lokal tillväxt genom en lokal bank. Vi skall verka för att banken skall möjliggöra för människor att bo och verka på Gotland. Den vinst som uppkommer i banken skall trygga bankens framtid och medverka till en possitiv utveckling för lokalsamhället. Vår sparbank har en stark lokal förankring och vinsten skall komma samhället till gagn.

Affärsidé

Vi är den lokala sparbanken som med tillmötesgående personal erbjuder heltäckande bankservice på Gotland

Våra kärnvärden är:

Närhet och tillgänglighet: Vår verksamhet utgår från kontor på Gotland. Vi skall vara tillgängliga i digitala kanaler och i telefonbanken. Våra kunder skall kunna ringa direkt till kontoren.

Personlig service: Vi skall välkomna de kunder som besöker oss. Våra kunder med bolån skall ha en personlig kontakt i banken som de känner sig trygga med.

Affärsmässighet: I alla beslut skall vi beakta affärsmässighet. Detta innebär att både kund och bank skall vara tillfrds med utfallet av en affär.

 

Vårt löfte

Sparbanken Gotland är inte som andra banker. Vi är en sparbank vilket innebär att vi inte har några ägare som kräver utdelning. Med oss får du en personlig realtion till våra engagerade medarbetare som förstår de utmaningar som finns på Gotland.

Du är betydelsefull för oss och vi ser til att du snabbt får den bankservice ditt privatliv. ditt företag eller din förening behöver för att utvecklas. Det gör att du kan känna dig trygg med att ha en bank som är med dig genom olika utmaningar hela livet.

Dessutom slipper du grunna över vem som egentligen tjänar mest på dina bankaffärer. Du kan lita på att vi står på din sida.

Sparbanken har sitt ursprung i nedanstående nio sparbanker:

  • Burs Pastorats Sparbank bildad 1867
  • Kräklingbo Sparbank bildad 1869
  • Eskelhems Sparbank bidad 1872
  • Alskogs Sparbank bildad 1878
  • Lau Sparbank bildad 1878
  • Närs Sparbank 1878
  • Fardhem Pastorats Sparbank bildad 1882
  • Garda Sparbank bildad 1895
  • Dalhems sockens Sparbank bildad 1905 (tidigare Dalhem Pastorats Sparbank bildad 1874 upphörde 1889).

Garda-Lau Sparbank bildades 1981 genom sammanslagning av Garda Sparbank och Lau Sparbank.

Sparbanken Gute bildades 2005 genom en sammanslagning av Kräklingbo Sparbank, Dalhems Sparbank, Alskogs Sparbank och Garda-Lau Sparbank.

Sparbanken Gotland bildades 2005 genom en sammanslagning av Fardhems Pastorats Sparbank, Burs Pastorats Sparbank och Eskelhems Sparbank.

2010 uppstod Sparbanken Gotland i sin nuvarande skepnad genom en sammanslagnng av Sparbanken Gute och Sparbanken Gotland.

 

Vad är en sparbank?

Juridiskt kan en sparbank närmast liknas vid en stiftelse och har alltså inga ägare. Verksameten bedrivs inom ett avgränsat geografiskt område. Grundläggande i sparbanksidén är att en sparbank drivs utan enskilt vinstintresse och den vinst som uppkommer fonderas i banken för att trygga insättarnas medel och säkra bankens framtid.

Eftersom sparbanken inte har några ägare eller medlemmar kan den inte skaffa kapital på annat sätt än att göra avsättningar av vinsten. En mindre del av vinsten kan användas till allmännyttiga ändamål.

De som ytterst är ansvariga för sparbankens verksamhet är huvudmännen. De fungerar som bankens ambassadörer och representerar en lokal bredd avseende såväl geografi, yrke och politisk färg. Huvudmännen väljs enligt ett bestämt system. Huvudmännen väljer i sin tur bankens styrelse och styrelsen utser VD.