Sparbanken Gotland är inte riktigt som andra banker. Vi är en äkta sparbank, vilket innebär att vi inte har några ägare, eller investerare som kräver utdelning. Vinsten som uppkommer används istället till att trygga bankens framtid och till att verka för en positiv utveckling för lokalsamhället. 

Vår litenhet och vår lokala förankring är en trygghet för våra kunder. De blir mer betydelsefulla hos oss än på en stor bank, och vi kan ge dem en bättre service, tack vare att vi förstår alla de möjligheter och utmaningar som gör livet på Gotland lite speciellt. På så vis kan våra kunder känna sig trygga med att ha en bank som är med dem genom hela livet.