Swedbank har utsett ett dataskyddsombud som övervakar att banken följer reglerna om dataskydd.

Dataskyddsombudet nås via post: Dataskyddsombud, Ostkustens Risk & Compliance AB, Box 322, SE-593 24 Västervik.
E-post: dataskyddsombud@oroco.se